คาเวียร์สีดำแห่งความรัก

คาเวียร์จากปลาสเตอร์เจียน (Sturgeon) ปรากฏในเมนูพิเศษของจักรพรรดิจีนสมัยโบราณ ในฐานะยาอายุวัฒนะ ซึ่งทานทานเพื่อเพิ่ม “ศักยภาพแห่งความเป็นชาย” คนเปอร์เซียโบราณเรียกมันว่า “อาหารแห่งพละกำลัง” ขณะที่ผู้คนในยุคกลาง มีตำราอาหารที่ทำจากคาเวียร์สีดำ ที่ชื่อว่า...

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคาเวียร์สีดำ

ข้อเท็จจริง #1. บันทึกครั้งแรกเกี่ยวกับคาเวียร์ “khavyar” หมายถึง คาเวียร์สีดำ ปรากฏในปี ค.ศ. 1420 การบันทึกดังกล่าวถูกค้นพบในสำนักพงศาวดารของบาตูข่าน (Batu Khan) ผู้ครองอาณาจักรโกลเด้นฮอร์ด (the Golden Horde) ตราบจนปัจจุบัน...