เครื่องดื่มที่ดีต้องไม่ทำให้รสชาติดั้งเดิมของคาเวียร์เปลี่ยนไป และคุณไม่ควรดื่มเครื่องดื่มทันทีเวลาทานกับคาเวียร์เช่นกัน เพราะคาเวียร์มีความพิเศษตรงรสชาติติดลิ้น เป็นการสำคัญที่คุณต้องมีความพึงพอใจโดยสมบูรณ์ จากการรับประทานคาเวียร์
ในยุโรปและอเมริกา ผู้คนนิยมดื่มแชมเปญชั้นเลิศชนิดต่างๆ และไวน์แบบดราย (dry wines) อาทิ เรซ์ลิ่ง (Riesling) แชบลี (Chablis) หรือแชนดอนเนย์ (Chardonnay) – จริงๆ แล้ว เราสามารถทานคาเวียร์กับไวน์แบบดรายซึ่งไม่มีรสชาติจัดจ้านเกินไปได้ทุกชนิด
มีสัญลักษณ์สองสิ่งที่คนทั่วโลกรู้จักตามตำรับของคนรัสเซียคือ คาเวียร์ และวอดก้า ซึ่งมาคู่กัน แยกออกจากกันไม่ได้ เพราะทั้งสองสิ่งนี้เติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัว สำคัญว่าวอดก้าต้องมีอุณหภูมิเย็น เพื่อไม่ให้รสของวอดก้าไปรบกวนรสชาติดั้งเดิมของคาเวียร์.